Kalkulator opłat

Wybierz rodzaj nieruchomości:

Spółdzielcze własnościowe bez Księgi Wieczystej

Spółdzielcze własnościowe z Księgą Wieczystą

Nieruchomość gruntowa / nieruchomość lokalowa

Nieruchomość rolna o powierzchni do 5ha

Odrębna własność

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN
Kalkulator opłat i prowizji ma jedynie charakterter poglądowy. Ostateczne kwoty mogą odbiegać od tutaj zaprezentowanych. W celu uzyskania dokładniejszych informacji zachęcamy do zapoznania się z ustawą z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2004.148.1564).